Acte necesare

Actele necesare pentru efectuarea ITP:

1) Certificatul de inmatriculare al autovehiculului in original ;
2) Cartea de identitate a autovehiculului in original (pentru autoturismele aflate in leasing sau care apartin unei societati comerciale, este acceptata si copia dupa cartea de identitate a masinii, stampilata de proprietar, pe care sa apara si mentiunea “conform cu originalul”);
3) Cartea de identitate a conducatorului auto care prezinta autoturismul la inspectie;
4) Polita RCA, valabila la data la care se efectueaza ITP;
5) Pentru autovehiculele in leasing pe langa actele mentionate mai sus mai este necesara si copie dupa CIF – ul societatii comerciale;

Oricine, persoana cu varsta legala si posesor al permisului de conducere, poate prezenta autoturismul la verificarea ITP, cu conditia sa prezinte documentele mentionate in lista de mai sus.

NU este obligatoriu ca proprietarul masinii sau detinatorul legal al acestei sa se prezinte personal cu autoturismul la ITP.