Periodicitate ITP

Periodicitate ITP – Perioada de timp dupa care este obligatorie efectuarea ITP – inspecţiei tehnice periodice, in funcţie de categoria vehiculelor :
A. Autovehicule cu destinatie in transportul de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la fiecare 6 luni;
B. Autovehicule cu destinatie in transportul de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune – la 2 ani;
C. Autovehicule destinate transportului de persoane in regim de taxi, în regim de inchiriere şi pentru invătarea conducerii auto – la 6 luni, si autovehicule speciale ambulanta – la 1 an;
D. Autovehicule utilizate la transportul de marfuri, avand o masă totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
E. Remorci şi semiremorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
F. autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totală maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor – la 2 ani;
G. Remorci si semiremorci cu o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
H. Motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri – la 2 ani;
I. Tractoare cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
J. Tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
K. Remorci şi semiremorci apicole – la 3 ani.